Trả lời Luyện tập vận dụng trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ= 10 cm, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 6 cm, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Tính chu vi của hình thang cân PQRS.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính đáy RS

- Tính độ dài cạnh bên.

- Chu vi bằng tổng độ dài 2 đáy cộng với 2 cạnh bên.

Lời giải chi tiết

Đáy RS là 10-6=4 (cm)

Độ dài 1 cạnh bên là: 10:2=5 (cm)

Chu vi của hình thang cân PQRS là:

10 + 4 + 5 x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Hình thang cân