Trả lời Hoạt động 1 trang 105 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Cắt hình thang cân. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kéo cắt miếng bìa. 

Lời giải chi tiết

a) Gấp miếng bìa có dạng hình chữ nhật ABCD sao cho đỉnh A trùng với đỉnh B; đỉnh D trùng với đỉnh C (xem Hình 30a).

Ta nhận được miếng bìa EADG Ở Hình 30b.

b) Cắt đi miếng bìa hình tam giác ADH từ miếng bìa EADG (xem Hình 30c).

c) Trải miếng bìa còn lại để nhận được miếng bìa có dạng hình thang KHDI (xem Hình 30d).

d) Vẽ đường viền xung quanh miếng bìa KHDI để nhận được hình thang KHDI. Hình thang đó gọi là hình thang cân.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Hình thang cân


Hỏi bài