Bài tập cuối chương 3

Bình chọn:
4.4 trên 86 phiếu
Bài 1 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Tạo ra hình hộp có nắp. Hãy vẽ của hình chữ nhật trên một miếng bìa (mỏng) theo cách như ở Hình 96, sau đó cắt, gấp lại và dán mép để tạo ra hình hộp có nắp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho các hình sau đây:(1) Đoạn thẳng AB; (2) Tam giác đều ABC; (3) Hình tròn tâm O;

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình:

Xem lời giải

Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy tìm và kể ra một số ứng dụng của tính đối xứng trong thực tiễn mà em biết.

Xem lời giải

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Một hình thoi có cạnh 4 cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Sử dụng thước, hãy đo và cho biết chu vi của một số đồ vật có dạng hình chữ nhật trong thực tiễn.

Xem lời giải

Bài 7 trang 118 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 97, Hình 98 và tính diện tích của phần tô xanh ở mỗi hình đó.

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 SGK Toán 6 Cánh diều

Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 28 m và chiều rộng là 24 m, người ta định xây dựng một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi như Hình 99.

Xem lời giải

Bài 9 trang 118 SGK Toán 6 Cánh diều

Bạn Thảo muốn cắt miếng bìa màu xanh có diện tích là ...

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Hình học trực quan

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Hình học trực quan

Xem chi tiết