Bài tập cuối chương 3

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Tạo ra hình hộp có nắp. Hãy vẽ của hình chữ nhật trên một miếng bìa (mỏng) theo cách như ở Hình 96, sau đó cắt, gấp lại và dán mép để tạo ra hình hộp có nắp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho các hình sau đây:(1) Đoạn thẳng AB; (2) Tam giác đều ABC; (3) Hình tròn tâm O;

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình:

Xem lời giải

Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy tìm và kể ra một số ứng dụng của tính đối xứng trong thực tiễn mà em biết.

Xem lời giải

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Một hình thoi có cạnh 4 cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều

Sử dụng thước, hãy đo và cho biết chu vi của một số đồ vật có dạng hình chữ nhật trong thực tiễn.

Xem lời giải

Bài 7 trang 118 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 97, Hình 98 và tính diện tích của phần tô xanh ở mỗi hình đó.

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 SGK Toán 6 Cánh diều

Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 28 m và chiều rộng là 24 m, người ta định xây dựng một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi như Hình 99.

Xem lời giải

Bài 9 trang 118 SGK Toán 6 Cánh diều

Bạn Thảo muốn cắt miếng bìa màu xanh có diện tích là ...

Xem lời giảiHỏi bài