Giải bài 2 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều


Cho các hình sau đây:(1) Đoạn thẳng AB; (2) Tam giác đều ABC; (3) Hình tròn tâm O;

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB;

(2) Tam giác đều ABC;

(3) Hình tròn tâm O;

(4) Hình thang cân ABCD (có đáy lớn CD);

(5) Hình thoi ABCD.

Trong các hình nói trên:

Câu a

Hình nào có trục đối xứng? Chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Phương pháp giải:

- Tìm hình có trục đối xứng.

- Tìm trục đối xứng của mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Trong các hình trên, hình có trục đối xứng là: 

  • (1) Đoạn thẳng AB: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua và vuông góc với trung điểm.
  • (2) Tam giác đều ABC: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua trọng tâm
  • (3) Hình tròn tâm O: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua tâm O
  • (4) Hình thang cân ABCD ( có đáy lớn CD): Trục đối xứng là đường thẳng đi qua và vuông góc với trung điểm của hai cạnh đáy

Câu b

Hình nào có tâm đối xứng? Chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Phương pháp giải:

- Tìm hình có tâm đối xứng

- Tìm tâm đối xứng của mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Hình nào có tâm đối xứng:

  • (1) Đoạn thẳng AB: Tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng
  • (3) Hình tròn tâm O: Tâm đối xứng là điểm O

(5) Hình thoi ABCD: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương 3