Giải bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Cánh diều


Một hình thoi có cạnh 4 cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4a

Một hình thoi có cạnh 4 cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Chu vi của hình thoi cạnh a:

C = 4 x a.

Lời giải chi tiết:

Một hình thoi có cạnh 4cm thì chu vi của nó bằng: 4 x 4 = 16cm.

Câu b

Một hình vuông có chu vi là 40 cm thì cạnh của nó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Chu vi hình vuông cạnh a:

C = 4 x a.

Cạnh của hình vuông bằng chu vi chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Một hình vuông có chu vi 40cm thì cạnh của nó bằng: 40 : 4 = 10 cm.

Câu c

Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng là 7 cm thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật chiều dài a chiều rộng b là:

C = 2 x ( a+ b ).

Tìm tổng chiều dài và chiều rộng.

Chiều dài bằng tổng trừ đi chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm  thì tổng chiều dài và chiều rộng bằng 30:2=15 cm.

Chiều rộng là 7cm thì chiều dài của nó bằng: 15-7=8 cm.

Câu d

Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì mỗi cạnh của nó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật chiều dài a chiều rộng b là:

C = 2 x ( a+ b ).

Chiều rộng bằng chu vi chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài gấp đôi chiều rộng thì tổng chiều dài và chiều rộng gấp ba chiều rộng.

Chu vi gấp 6 chiều rộng.

Hình chữ nhật có chu vi 36 cm nên chiều rộng bằng 36:6=6cm.

Chiều dài là 2.6=12 cm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương 3