CHƯƠNG 6. HÌNH HỌC PHẲNG

Bình chọn:
4.4 trên 40 phiếu
Điểm. Đường thẳng

Lý thuyết Điểm. Đường thẳng Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 75 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát một phần sơ đồ khu vực Cố đô Hoa Lư (Hình 1), mỗi chấm nhỏ (màu đỏ) biểu thị vị trí của một địa danh. Hãy chỉ chấm nhỏ biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 75 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Vẽ ba điểm A, B, C.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 76 SGK Toán 6 Cánh diều

Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình gì?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 76 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ ba đường thẳng m, n, p.

Xem lời giải

Hoạt dộng 3 trang 76 SGK Toán 6 Cánh diều

Thực hiện các thao tác sau:a) Vẽ một điểm A; b) Đặt thước thẳng sao cho cạnh thước đi qua điểm A. Vạch nét thẳng theo cạnh thước.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

a) Vẽ đường thẳng b.b) Vẽ điểm M thuộc đường thẳng b c) Vẽ điểm N không thuộc đường thẳng b.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho đường thẳng d (Hình 11).a) Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d. b) Có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d hay không?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ hai điểm A và B. b) Đặt cạnh thước đi qua điểm A và điểm B. Dùng bút vạch theo cạnh thước để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong Hình 14 có những đường thẳng nào?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 78 SGK Toán 6 Cánh diều

Hình 15 là một phần sơ đồ đường xe buýt và...

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19...

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a..

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22)...

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau...

Xem lời giải

Bài 7 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng ...

Xem lời giải

Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố. Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song? Hai đường thẳng cắt nhau

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất