Trả lời Hoạt động 5 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

a) Vẽ hai điểm A và B.

b) Đặt cạnh thước đi qua điểm A và điểm B. Dùng bút vạch theo cạnh thước để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B (Hình 12).

c) Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thao tác theo các bước và hình vẽ đề bài cho.

Lời giải chi tiết

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng