Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Trong Hình 14 có những đường thẳng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê ba đường thẳng có trong hình 14. Chú ý đường thẳng MN cũng chính là đường thẳng NM

Lời giải chi tiết

Ba đường thẳng có trong hình 14 là: MN, NM, MP.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng