Trả lời Hoạt động 6 trang 78 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Hình 15 là một phần sơ đồ đường xe buýt và các điểm dừng của xe mà hằng ngày bạn Đức đi đến trường. Các điểm dừng số 1, số 2, số 3 thuộc đường thẳng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 15 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Các điểm dừng số 1, số 2, số 3 thuộc đường thẳng d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng