Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

a) Vẽ đường thẳng b.

b) Vẽ điểm M thuộc đường thẳng b.

c) Vẽ điểm N không thuộc đường thẳng b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt thước thẳng và vẽ

Lời giải chi tiết

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng