Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bình chọn:
4.5 trên 69 phiếu
Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Lý thuyết Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Tam giác đều
Hoạt động 1 trang 93 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy xếp ba chiếc que có độ dài bằng nhau để tạo thành Hình 1. Tam giác đó gọi là tam giác đều.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 93 SGK Toán 6 Cánh Diều

Với tam giác đều ABC như ở Hình 2, thực hiện hoạt động sau:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ tam giác đều bằng thước và compa khi biết độ dài các cạnh.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm.

Xem lời giải

II. Hình vuông
Hoạt động 4 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Với hình vuông HKLM ở hình 5, thực hiện hoạt động sau:a) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH b) Quan sát xem các cạnh đối HK và ML, HM và KL của hình vuông HKLM có song song với nhau không. c) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài hai đường chéo KM và HL. d) Nêu đặc điểm bốn góc ở các tỉnh H, K, L, M.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 95 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ bằng ê ke hình vuông EGHI có độ dài cạnh bằng 6cm.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 95 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD, biết độ dài cạnh.

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho lục giác đều ABCDEG. Các đường chéo chính AD, BE, CG cắt nhau tại O ( Hình 9). Vì sao OA = OB = OC = OD = OE = OG?

Xem lời giải

Bài 2 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 25m. Người ta để một phần của mảnh vườn làm lối đi rộng 2m như Hình 10, phần còn lại để trồng rau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cách gấp và cắt giấy hình tam giác đều, hình lục giác đều từ một mảnh giấy hình vuông

Xem lời giải

Bài 4 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Đố vui: Đố bạn chỉ với 12 que diêm (hay 12 chiếc que có độ dài bằng nhau) mà xếp được thành 6 tam giác đều.

Xem lời giải