Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu các bước và dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng EG = 4 cm.

Bước 2. Lấy E làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính EG.

Bước 3. Lấy G làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính GE; gọi H là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng EH và GH.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài