Trả lời Hoạt động 2 trang 93 SGK Toán 6 Cánh Diều


Với tam giác đều ABC như ở Hình 2, thực hiện hoạt động sau:

Đề bài

Với tam giác đều ABC như ở Hình 2, thực hiện hoạt động sau: 

 

a) Gấp tam giác ABC sao cho cạnh AB trùng với cạnh AC, đỉnh B trùng với đỉnh C ( Hình 3a). So sánh cạnh AB và cạnh AC, góc ABC và góc ACB.

 

b) Gấp tam giác ABC sao cho cạnh BC trùng với cạnh BA, đỉnh C trùng với đỉnh A ( Hình 3b). So sánh cạnh BC và cạnh BA; góc BCA và góc BAC.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm các bước như đề bài hương dẫn và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Cắt sẵn hình tam giác đều:

Cạnh AB bằng cạnh AC.

Góc ABC bằng góc ACB.

b)

Cạnh BC bằng cạnh BA.

Góc BCA bằng góc BAC.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí