Trả lời Hoạt động 3 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Vẽ tam giác đều bằng thước và compa khi biết độ dài các cạnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tam giác đều có cạnh tùy ý bằng thước và compa.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Dùng thước và compa vẽ tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 3cm.

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

 

Bước 2. Lấy A làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB.

 

Bước 3. Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính BA; gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.

 

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AC và BC.

 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu