Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số

Bình chọn:
4.7 trên 129 phiếu
Số nguyên tố. Hợp số

Lý thuyết Số nguyên tố. Hợp số Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 41 SGK Toán 6 Cánh Diều

Bác Vĩnh mua 17 cuốn sổ và 34 chiếc bút để làm quà tặng. Bác Vĩnh muốn chia đều 17 cuốn sổ thành các gói và cũng muốn chia đều 34 chiếc bút thành các gói. Bác Vĩnh có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ thành các gói? Có bao nhiêu cách chia những chiếc bút thành các gói?

Xem lời giải

Hoạt động trang 41 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Tìm các ước của mỗi số sau: 2,3,4,5,6,7,17,34. b) Trong các số trên, những số nào có hai ước, những số nào có nhiều hơn hai ước?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 41 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cho các số 11, 29, 35, 38. Trong các số đó: a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao? b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm các ước nguyên tố của 23, 24, 26, 27.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết hai số chỉ có ước nguyên tố là 3.

Xem lời giải

Bài 1 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó: a) Số nào là nguyên tố? Vì sao? b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50

Xem lời giải

Bài 3 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Mỗi phát biểu sau đúng hay sai? Vì sao? a) Mỗi số tự nhiên không là số nguyên tố thì sẽ là hợp số. b) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ. c) 3 là ước nguyên tố của 6 nên 3 cũng là ước nguyên tố của 18. d) Mọi số tự nhiên đều có ước số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm các ước số nguyên tố của: 36, 49, 70.

Xem lời giải

Bài 5 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Hãy viết ba số: a) Chỉ có ước nguyên tố là 2. b) Chỉ có ước nguyên tố là 5.

Xem lời giải

Bài 6 trang 43 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Bạn An nói với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố. Cộng 4 vào 13 tôi được 17 cũng là số nguyên tố. Tiếp theo, cộng 6 vào 17 tôi được 23 cũng là số nguyên tố. Cứ thực hiện như thế, mọi số nhận được đều là số nguyên tố”. Hỏi cách tìm số nguyên tố bạn An có đúng không?

Xem lời giải