Giải Bài 3 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Mỗi phát biểu sau đúng hay sai? Vì sao?

a) Mỗi số tự nhiên không là số nguyên tố thì sẽ là hợp số.

b) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

c) 3 là ước nguyên tố của 6 nên 3 cũng là ước nguyên tố của 18.

d) Mọi số tự nhiên đều có ước số nguyên tố.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số có nhiều hơn 2 ước

Lời giải chi tiết

a) Sai.

Vì số 1 và 0 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

b) Sai.

Vì có 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

c) Đúng vì 18 luôn chia hết cho 3.

d) Sai

Vì số 1 chỉ có ước là 1 mà 1 không là số nguyên tố nên 1 không có ước nguyên tố.

Loigaihay.com

 


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số