Giải Bài 1 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó:

a) Số nào là nguyên tố? Vì  sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn 2 ước

Lời giải chi tiết

a) Số 37 là số nguyên tố. Vì có 2 ước số là 1 và chính nó.

b) Số 36, 69, 75 là hợp số. Vì:

36 chia hết cho 2 nên có thêm một ước là 2(Khác 1 và 36).

69 chia hết cho 3 nên có thêm một ước là 3 (Khác 1 và 69).

75 chia hết cho 5 nên có thêm một ước là 5 (Khác 1 và 75).

Loigaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số