Bài 9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bình chọn:
4.5 trên 80 phiếu
Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều

Trong giờ học Lịch sử, cô hạnh nêu một năm của thế kỉ XX đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử đất nước ta. Năm đó là số được viết từ các chữ số lẻ khác nhau. Số đó còn chia hết cho 5 và chia cho 9 dư 4.

Xem lời giải

I. Dấu hiệu chia hết cho 3
Hoạt động 1 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện phép tính 123:3 và nêu quan hệ chia hết của 123 với 3. b) Tìm tổng S các chữ số của 123 và nêu quan hệ chia hết của S với 3.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết một số có hai chữ số sao cho: a) Số đó chia hết cho 3 và 5; b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 3, 5.

Xem lời giải

II. Dấu hiệu chia hết cho 9
Hoạt động 2 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện phép tính 135 : 9 và nêu quan hệ chia hết của 135 với 9 b) Tìm tổng S các chữ số 135 và nêu quan hệ chia hết của S với 9.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết một số có hai chữ số sao cho: a) Số đó chia hết cho 2 và cho 9. b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 5, 9.

Xem lời giải

Bài 1 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho các số 104, 627, 3 114, 5 123,6 831 và 72 102. Trong các số đó:a) Số nào chia hết cho 3? Vì sao? b) Số nào không chia hết cho 3? Vì sao? c) Số nào chia hết cho 9? Vì sao? d) Số nào chia hết cho 3, nhưng không chia hết cho 9? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Trong các số 2, 3, 5, 9 số nào là ước của n với a) n = 4 536; b) n = 3 240; c) n = 9 805?

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Giải Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1.Tìm chữ số...

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 40 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40, 45, 39, 44, 42. Hỏi: a) Lớp nào có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau? b) Lớp nào có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau? c) Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không? d) Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?

Xem lời giải