Giải Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số:...

Đề bài

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số:

a) \(\overline {13*} \) chia hết cho 5 và 9;

b) \(\overline {67*} \) chia hết cho 2 và 3.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 5 trước

- Thay *=0 hoặc *=5.

- Ứng với mỗi giá trị của * kiểm tra số đã thay có chia hết cho 9 không.

b)

- Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2 trước

- Thay * lần lượt bằng 0;2;4;6;8.

- Ứng với mỗi giá trị của * kiểm tra số đã thay có chia hết cho 3 không.

 

Lời giải chi tiết

a) \(\overline {13*} \) chia hết cho 5 nên * = 0 hoặc * = 5.

Và \(\overline {13*} \) chia hết cho 9 => Tổng các chữ số S=(1 + 3 + *) phải chia hết cho 9.

Thay *=0 ta được 130 có tổng các chữ số là S=1+3+0=4 không chia hết cho 9. Loại.

Thay *=5 ta được 135 có tổng các chữ số là S=1+3+5=9 chia hết cho 9.

Vậy * = 5.

b)  \(\overline {67*} \) chia hết cho 2 nên * \(\in\) {0; 2; 4; 6; 8}

Và \(\overline {67*} \) chia hết cho 3 nên tổng các chữ số S=(6 + 7 + *) phải chia hết cho 3

=> S=(13 + *) chia hết cho 3.

Thay *=0 ta được S=13+0=13 không chia hết cho 3 (loại).

Thay *=2 ta được S=13+2=15 chia hết cho 3 (thỏa mãn).

Thay *=4 ta được S=13+4=17 không chia hết cho 3 (loại).

Thay *=6 ta được S=13+6=19 không chia hết cho 3 (loại).

Thay *=8 ta được S=13+8=21 chia hết cho 3 (thỏa mãn).

=> * = 2 hoặc * = 8.

 

Bình chọn:
4.6 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí