CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 93 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy xếp ba chiếc que có độ dài bằng nhau để tạo thành Hình 1. Tam giác đó gọi là tam giác đều.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 93 SGK Toán 6 Cánh Diều

Với tam giác đều ABC như ở Hình 2, thực hiện hoạt động sau:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ tam giác đều bằng thước và compa khi biết độ dài các cạnh.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Với hình vuông HKLM ở hình 5, thực hiện hoạt động sau:a) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH b) Quan sát xem các cạnh đối HK và ML, HM và KL của hình vuông HKLM có song song với nhau không. c) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài hai đường chéo KM và HL. d) Nêu đặc điểm bốn góc ở các tỉnh H, K, L, M.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 95 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ bằng ê ke hình vuông EGHI có độ dài cạnh bằng 6cm.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 95 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD, biết độ dài cạnh.

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho lục giác đều ABCDEG. Các đường chéo chính AD, BE, CG cắt nhau tại O ( Hình 9). Vì sao OA = OB = OC = OD = OE = OG?

Xem lời giải

Bài 2 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 25m. Người ta để một phần của mảnh vườn làm lối đi rộng 2m như Hình 10, phần còn lại để trồng rau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Giải Bài 3 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Xem lời giải

Bài 4 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Đố vui: Đố bạn chỉ với 12 que diêm (hay 12 chiếc que có độ dài bằng nhau) mà xếp được thành 6 tam giác đều.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 98 SGK Toán 6 Cánh diều

Với hình chữ nhật ABCD ở Hình 13, thực hiện hoạt động sau: a) Đếm số ô vuông để so sánh: + Độ dài của cặp cạnh đối AB và DC. + Độ dài của cặp cạnh đối AD và BC.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 98 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 6 cm, AD = 9 cm.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 99 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3 cm.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 99 SGK Cánh diều

Với hình thoi ABCD ở Hình 15, thực hiện hoạt động sau: a) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo độ dài các cạnh của hình thoi ABCD. b) Quan sát xem các cạnh đối AB và CD; AD và BC của hình thoi ABCD có song song với nhau không. c) Nêu đặc điểm các góc ở đỉnh 0.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 100 SGK Cánh diều

Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết một cạnh và độ dài một đường chéo.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 100 SGK Cánh diều

Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN= 6 cm và MP = 10 cm.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 100 SGK Cánh diều

Cắt hình thoi ghép thành hình chữ nhật.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 101 SGK Cánh diều

Bác Hưng uốn một dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cạnh bằng 30 cm. Bác Hưng cần bao nhiêu xăng – ti- mét dây thép để làm móc treo đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy quan sát Hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài