Giải bài 5 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho [?] :

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M.

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P.

a) Chỉ ra một điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 23 rồi điền các cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho [?].

Lời giải chi tiết

a) khác phía

b) cùng phía

c) cùng phía

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng