Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Hai đường thẳng cắt nhau

Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

2. Hai đường thẳng song song

Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau. Ta viết a//b hay b//a

Chú ý: Từ nay về sau, khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu