Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 34.

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng a và b  không có điểm chung nào, ta nói chung song song với nhau. Ta viết a // b hoặc b // a.

Lời giải chi tiết

a) Các cặp đường thẳng song song: a // d ; b // c

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a cắt b, a cắt c; d cắt b, d cắt c.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu