Trả lời Hoạt động 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát Hình 26 rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng ở Hình 26 có 1 điểm chung là O.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu