Trả lời Hoạt động 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hai bức ảnh và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng không có điểm chung.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu