Giải Bài 7 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Công ty An Bình có lợi nhuận ở mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là – 70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu tiền? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tổng lợi nhuận 12 tháng bằng tổng 4 tháng đầu năm cộng với 8 tháng tiếp theo.

Lời giải chi tiết

Lợi nhuận 4 tháng đầu năm: (- 70) . 4 (triệu đồng).

Lợi nhuận 8 tháng tiếp theo: 60 . 8 (triệu đồng).

Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là:

(- 70) . 4 + 60 . 8 = 200 (triệu đồng)

* Kết luận: Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là 200 triệu đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương 2


Hỏi bài