Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 61 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Đọc số: -54

b) Âm chín mươi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Dấu “ – ” đọc là âm.

- Đọc tiếp số đằng sau dấu trừ.

b)

- Âm viết là “ – ”

- Viết số đằng sau dấu “ – ”.

Lời giải chi tiết

a) Đọc là: âm năm mươi tư.

b) Viết là: -  90.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số nguyên âm