Trả lời Hoạt động 4 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Thực hiện phép chia 236 cho 12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính

Lời giải chi tiết

\(236:12 = 19\)(dư 8).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu