Trả lời Hoạt động 3 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tính 2 795 : 215

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính

Lời giải chi tiết

2 795: 215=13.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu