Giải Bài 6 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 chia hết cho x.

b) -13 chia hết cho x+2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm các ước nguyên của 4 và cho x bằng các ước đó.

b) Tìm các ước nguyên của -13 và cho x+2 bằng các ước đó rồi tìm x tương ứng. 

Lời giải chi tiết

a) 4 chia hết cho x nên x là ước nguyên của a tức là \(x \in \left\{ {1; - 1;2;\left( { - 2} \right);4;\left( { - 4} \right)} \right\}\)

b) Ư(-13)=\(\left\{ {1; - 1;13; - 13} \right\}\)

Vì -13 chia hết cho x+2 nên x+2 bằng một trong 4 ước của – 13 :

Với \(x + 2 = 1 \Rightarrow x = 1 - 2 =  - 1\)

Với \(x + 2 =  - 1 \Rightarrow x =  - 1 - 2 =  - 3\)

Với \(x + 2 = 13 \Rightarrow x = 13 - 2 = 11\)

Với \(x + 2 =  - 13 \Rightarrow x =  - 13 - 2 =  - 15\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài