Giải Bài 3 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 3) . x = 36;

b) (- 100) : (x + 5) = - 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

+ Lấy 36: (-3).

+ Sử dụng phương pháp chia hai số nguyên khác dấu.

b)

+ Biểu diễn (-100) thành tích của các số.

+ Sử dụng tính chất phân phối phép nhân với phép cộng cho -5.(x+5).

+ Tính - 5 . x

+ Tính x.

Lời giải chi tiết

a) (- 3). x = 36 

=> x = 36 : (- 3) = - (36 : 3) = - 12

b) (- 100) : (x + 5) = - 5

=> - 100 = - 5 . (x + 5)

=> - 100 = - 5 . x – 25

=> - 100 + 25 = - 5 . x

=> - 75 = - 5 . x

=> x = 75 : 5

=> x = 15

Loigaiahay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài