Trả lời Hoạt động 3 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Tìm số thích hợp ở ? trong bảng sau:


b) Số \( - 36\) có thể chia hết cho các số nguyên nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Điền số thích hợp vào bảng

b) Dựa vào bảng để tìm các số mà (-36) có thể chia hết.

Lời giải chi tiết

a) 

n

1

2

3

4

6

9

12

18

36

(- 36) : n

-36

- 18

- 12

- 9

- 6

- 4

- 3

- 2

- 1

 b) Số - 36 chia hết cho các số nguyên: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, - 1, - 2, - 3, - 4, -6, -9, -12, -18, -36.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu