Giải Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Các cặp phân số sau có bằng nhau không?Vì sao? a) 2/ -9 và 6/-27; b) -1/-5 và 4/25

Đề bài

Các cặp phân số sau có bằng nhau không?Vì sao?

a\(\frac{2}{-9}\) và \(\frac{6}{-27}\)

b\(\frac{-1}{-5}\) và \(\frac{4}{25}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) nếu a.d = b.c

Lời giải chi tiết

a) Vì 2.(-27)=(-9). 6 (cùng = -54)

Vậy \(\frac{2}{-9}\)= \(\frac{6}{-27}\)

b) Vì (-1). 25 \(\ne\) (-5).4 ( do -25 \(\ne\) -20)

Vậy \(\frac{-1}{-5}\) không bằng  \(\frac{4}{25}\)


Bình chọn:
4.7 trên 158 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí