Giải Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: 

a) Tử số là -43, mẫu số là 19;                              b) Tử số là -123, mẫu là -63

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số \(\frac{a}{b}\) đọc là a phần b. Tử số là a, mẫu số là b

Lời giải chi tiết

a)Phân số \(\frac{-43}{19}\) đọc là âm bốn mươi ba phần mười chín

b)Phân số \(\frac{-123}{63}\) đọc là âm một trăm hai mươi ba phần sáu mươi ba

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài