Giải Bài 4 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản: 14/21; -36/48; 28/-52; -54/-90

Đề bài

Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản:

\(\frac{14}{21}\); \(\frac{-36}{48}\); \(\frac{28}{-52}\); \(\frac{-54}{-90}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm ƯCLN của tử và mẫu sau khi đã bỏ dấu – (nếu có)

Bước 2: Chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất vừa tìm được, ta có phân số tối giản cần tìm

Lời giải chi tiết

a) Ta có: ƯCLN(14, 21) = 7

\(\frac{14}{21}=\frac{14:7}{21:7} = \frac{2}{3}\)

b) Ta có: ƯCLN(36, 48) = 12

\(\frac{-36}{48}=\frac{(-36) :12}{48:12} = \frac{-3}{4}\)

c) Ta có: ƯCLN(28, 52) = 4

\(\frac{28}{-52}=\frac{28:4}{(-52) :4} = \frac{7}{-13}=\frac{-7}{13}\)

d) Ta có: ƯCLN(54, 90) = 18

\(\frac{-54}{-90}=\frac{( -54): 18}{(-90) : 18} = \frac{-3}{-5}= \frac{3}{5}\)


Bình chọn:
4.7 trên 143 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí