Trả lời Hoạt động 5 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm thừa số biết tích và thừa số khác

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{1}{5}= \frac{2}{10}= \frac{1.2}{5.2}\)

b) \(\frac{4}{24}= \frac{-1}{-6}= \frac{4: (-4)}{24 : (-4)}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài