Giải Bài 6 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Quy đồng mẫu những phân số sau: a) -5/14 và 1/-21 b) 7/60 ; -5/18 và -64/90

Đề bài

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) \(\dfrac{-5}{14}\) và \(\dfrac{1}{-21}\)

b) \(\dfrac{17}{60}\) ; \(\dfrac{-5}{18}\) và \(\dfrac{-64}{90}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để quy đồng nhiều phân số, ta thường làm như sau:

Bước 1: Viết các phân số đã cho dưới dạng phân số có mẫu dương. Tìm BCNN của các mẫu dương đó để làm mẫu số chung

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu, bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số ở Bước 1 với thừa số phụ tương ứng

Lời giải chi tiết

a)Ta có: \(\dfrac{1}{-21}=\dfrac{-1}{21}\)

BCNN(14,21)=42

42:14=3; 42:21=2

Vậy \(\dfrac{-5}{14}= \dfrac{(-5).3}{14.3}= \dfrac{-15}{42}\) 

\(\dfrac{1}{-21}=\dfrac{-1}{21}=\dfrac{(-1).2}{21.2}= \dfrac{-2}{42}\)

b)Ta có:

BCNN(60, 18, 90)=180

180:60=3; 180:18=10; 180:90=2

Vậy \(\dfrac{17}{60}= \dfrac{17.3}{60.3}=\dfrac{51}{180}\)

\(\dfrac{-5}{18}= \dfrac{(-5).10}{18.10}=\dfrac{-50}{180}\)

\(\dfrac{-64}{90}= \dfrac{(-64).2}{90.2}=\dfrac{-128}{180}\)


Bình chọn:
4.8 trên 180 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí