Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau:

a)Tử số là -6, mẫu số là 17

b)Tử số là -2, mẫu số là -37.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số \(\frac{a}{b}\) đọc là a phần b. Tử số là a, mẫu số là b

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{-6}{17}\) đọc là âm sáu phần mười bảy

b) \(\frac{-2}{-37}\) đọc là âm mười hai phần âm ba mươi bảy

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài