Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính tỉ số phần trăm của a và b với b lần lượt là các số sau: 10; 100; 1 000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của a và b là \(\frac{a}{b}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 10 là: \(\frac{a}{{10}}.100\%  = 10a\% \)

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 100 là: \(\frac{a}{{100}}.100\%  = a\% \)

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 1000 là: \(\frac{a}{{1000}}.100\%  = \frac{a}{{10}}\% \)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu