Trả lời Câu hỏi khởi động trang 61 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Số Pi được người Ba-bi-lon(Babylon) cổ đại phát hiện gần bốn nghìn năm trước và được biểu diễn bằng chữ cái Hy Lạp \(\pi\) từ giữa thế kỉ XVIII. Số \(\pi\) thể hiện mối liên hệ đặc biệt giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó. Mối liên hệ đặc biệt giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dài đường tròn= Chu vi đường tròn= \(\pi.d\), với d là đường kính của đường tròn đó

Lời giải chi tiết

Tỉ lệ giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó là:

\(\pi.d : d\)= \(\pi\)

Vậy tỉ lệ độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó luôn bằng \(\pi\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu