Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 65 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Theo http://vietnam.unfpa.org ngày 19/12/2017, dân số Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96 208 984 người, trong đó có 47 881 061 nam và 48 327 923 nữ. Hãy tính tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước (làm tròn đến hàng phần trăm).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của đại lượng thứ nhất có số đo (đại lượng) a và đại lượng thứ hai có số đo (đại lượng) b là: \(\frac{{a.100}}{b}\% \)

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là: 

\(\frac{{48{\rm{ }}327{\rm{ }}923}}{{96{\rm{ }}208{\rm{ }}984}}\%  = 50,2\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu