Giải bài 2 trang 65 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

a) 16 và 75;

b) 6,55 và 8,1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của a và b là \(\frac{a}{b}.100\% \).

Lời giải chi tiết

a) Tỉ số phần trăm của 16 và 75 là: 

\(\frac{{16}}{{75}}.100\%  = 21,3\% \)

b) Tỉ số phần trăm của 6,55 và 8,1 là:

\(\frac{{6,55}}{{8,1}}.100\%  = 80,9\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu