Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Trong không khí, ánh sáng chuyến động với vận tốc khoảng 300 000 km/s, còn âm thanh lan truyền với vận tốc khoảng 343,2 m/s. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org)

Tính tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số của số a và số b phải được viết theo đúng thứ tự là \(\frac{a}{b}\) hoặc a : b.

Lời giải chi tiết

Ta có: Vận tốc chuyển động của ánh sáng là: \(300{\rm{ }}000{\rm{ }}km/s = 300{\rm{ }}000{\rm{ }}000{\rm{ }}m/s\)           

Vận tốc chuyển động của ánh sáng là: \(343,2{\rm{ }}m/s\)

Vậy tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh là: \(\frac{{300{\rm{ }}000{\rm{ }}000}}{{343,2}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu