Lý thuyết Tỉ số. Tỉ số phần trăm Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Tỉ số. Tỉ số phần trăm Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Tỉ số

a) Tỉ số của 2 số

Ta gọi thương trong phép chia số a cho số b  là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là ).

b)Tỉ số của 2 đại lượng

Tỉ số của 2 đại lượng ( cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số giữa 2 số đo của 2 đại lượng đó

Tỉ số của 2 đại lượng thể hiện độ lớn của đại lượng này so với đại lượng kia

Chú ý:

     •  Phân số  thì cả a và b phải là các số nguyên .

     •  Tỉ số  thì a và b có thể là các số nguyên, phân số, hỗn số, số thập phân,...

     •  Ta thường dùng khái niệm tỉ số khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.

 

2. Tỉ số phần trăm của hai đại lượng

Trong thực hành, ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu %

a) Tỉ số phần trăm của 2 số

Để tính tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

 b)Tỉ số phần trăm của 2 đại lượng

Tỉ số phần trăm của 2 đại lượng ( cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số phần trăm giữa 2 số đo của 2 đại lượng đó

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu