Giải bài 4 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Theo https://danso.org/viet-nam vào ngày 11/02/2020, dân số của Việt Nam là 96 975 052 người. Giả thiết rằng tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của Việt Nam luôn (xấp xỉ) là 2%. Hãy làm tròn số chỉ dân số của Việt Nam đến hàng thập phân thứ hai của triệu:

a) Sau 1 năm;

b) Sau 2 năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sau một năm, dân số Việt Nam = số dân năm 2020 + số dân tăng sau 1 năm từ năm 2020.

b) Sau hai năm, dân số Việt Nam = số dân sau 1 năm từ năm 2020 + số dân tăng sau 2 năm từ năm 2020.

Lời giải chi tiết

a) Sau một năm, dân số Việt Nam là: 

96 975 052 + ( 96 975 052 . 2% ) = 98 914 553,04 

≈ 98,914 553 (triệu người)

b) Sau hai năm, dân số Việt Nam là: 

98914553,04 + ( 98914553,04.2% ) = 100 892 844,060 000 02 

≈ 100,892 844 (triệu người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương 5