Trả lời Hoạt động 1 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Thực hiện các phép tính 42:6 và 45:6.

b) Trong hai phép chia trên, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a)

42:6=7

45:6=7 (dư 3).

b)

42:6  là phép chia hết.

45:6 là phép chia có dư.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu