Trả lời Hoạt động 6 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu

m

Số a chia hết cho m

Số b tùy ý

Thực hiện phép chia (a . b) cho m

9

36

2

(36 . 2) : 9 = 8

10

?

?

(? . ?) : 10 = ?

15

?

?

(? . ?) : 15 = ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

m

Số a chia hết cho m

Số b tùy ý

Thực hiện phép chia (a . b) cho m

9

36

2

(36 . 2) : 9 = 8

10

50

7

(50 . 7) : 10 = 35

15

75

3

(75 . 3) : 15 = 15


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu