Trả lời Hoạt động 5 trang 99 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm, hai kim tạo thành một góc. Quan sát các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các đồng hồ dưới đây và liên hệ với những loại góc mà em đã biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các đồng hồ và liên hệ với những loại góc mà em đã biết.

Lời giải chi tiết

Đồng hồ xanh hai kim tạo thành góc nhọn

Đồng hồ vàng hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ hồng hai kim tạo thành góc tù

Đồng tím hai kim tạo thành góc bẹt.

Lời giải hay


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Góc