Lý thuyết Góc Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Góc Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Khái niệm góc

 

Góc là hình  tạo bởi hai tia chung gốc.

Gốc chung gọi là đỉnh của góc, hai tia gọi là hai cạnh của góc.

Chú ý: Trong trường hợp nhiều góc có chung một đỉnh, người ta thường khoanh một cung giữa hai cạnh của góc và đánh số: 1, 2, 3, ... hoặc mỗi góc có khoanh những cung khác nhau để chỉ các góc khác nhau đó.

2. Điểm nằm trong góc

Điểm M như trong hình ( không thuộc tia Ox, Oy)được gọi là điểm nằm trong góc xOy hay điểm trong góc xOy

Cho góc xOy khác góc bẹt. Điểm M được gọi là điểm trong của góc xOy không bẹt nếu tia OM cắt một đoạn thẳng nối hai điểm trên hai cạnh tại một điểm nằm giữa hai điểm đó.

3. Số đo của góc

a)Đo góc

Mỗi góc có một số đo

*Cách đo góc xOy:

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Vạch 0 của thước nằm trên cạnh Ox

Bước 2: Xác định xem cạnh Oy đi qua vạch chia độ nào thì đó chính là số đo của góc

b)So sánh 2 góc

Ta có thể so sánh 2 góc dựa vào số đo của chúng

Nếu số đo của góc xOy bằng số đo góc mOn thì góc xOy bằng góc mOn, kí hiệu là \(\widehat {xOy}=\widehat {mOn}\)

Nếu số đo của góc xOy lớn hơn số đo góc mOn thì góc xOy lớn hơn góc mOn, kí hiệu là \(\widehat {xOy}>\widehat {mOn}\)

Nếu số đo của góc xOy nhỏ hơn số đo góc mOn thì góc xOy nhỏ hơn góc mOn, kí hiệu là \(\widehat {xOy}<\widehat {mOn}\)

4.Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt

+Góc nhọn là góc số góc có số đo lớn hơn \(0^0\) và nhỏ hơn  \(90^0\).

+Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^0\)

+Góc tù là góc có số đo lớn hơn  \(90^0\) và nhỏ hơn  \(180^0\)

+Góc bẹt là góc có số đo bằng  \(180^0\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Góc