Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 97 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Dùng thước đo góc để đo góc quyển sách toán của em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo góc để đo 4 góc quyển sách toán của em.

Lời giải chi tiết

Bốn góc của quyển sách toán bằng nhau và bằng \({90^0}\).

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Góc